Tutorial Photoshop สอนแต่งภาพ ปีศาจ

ไฟล์งาน http://raboninco.com/DEoN

1.เลือกไฟล์รูปขึ้นมา เป็นนางแบบ File>Open

2.เลือกไฟล์ Texture File>Open ใช้เครื่องมือ Move tool ในการจับชิ้นงานไปโยนใส่

ในรูปนางแบบของเรา

3.หลังจากดึงไฟล์เข้ามาแล้วทำการเปลี่ยน Mode Normal เป็น Color Burn อยู่ในส่วนเลยอร์

จากนั้นปรับสเกล Texture ให้ได้ขนาดที่เราต้องการโดยใช้คำสั่ง Edit > Free Transform

เสร็จแล้วติ๊กถูกหรือ Enter

4.ในส่วนนี้เราจะลบชิ้นส่วนที่เราไม่เอาออกไปโดยการใช้ยางลบ Eraser tool ลบไปในพื้นที่ของ

Texture ที่เราไม่ต้องการหรือจะสังเกตดูตามภาพตัวอย่าง

5.ส่วนนี้เราจะทำคล้ายแบบที่ 4 อีกครั้งดึงภาพมาทำแบบเดิมแต่เราจะเปลี่ยนมุมมอง Texture

ใหม่และเปลี่ยนจุดไปไว้ตรงที่ใหม่ แต่สิ่งที่เปลี่ยนนั้นก็คือ Mode จากเดิมเป็น Color Burn

เป็น Overlay

6.สิ่งที่เราจะใส่เข้ามาอีกจะเป็นการปรับสีให้มีความซีดลง โดยเข้าไปที่ Adjustment>Vibrance

/Vibrance 26 Saturation -17

7.จะเป็นการสร้าง Group เพื่อเก็บชิ้นงานของเปลวไฟจะได้ง่ายต่อการทำงาน การสร้าง

Group คลิ๊กไปที่ข้างล่างตรงที่มีวงกลมสีแดง

8.ในขั้นตอนนี้จะดึงไฟล์ภาพเข้ามา แต่ทางเรามีไฟล์เปลวไฟ ที่เป็น png สามารถเปิดใช้ได้เลย

โดยในรูปแบบไฟล์ PSD เราสามารถเลือกเปลวไฟที่ชอบมาวางได้เลย การเปิดไฟล์ก็ทำคล้ายๆ

การเปิดไฟล์ทั่วไป พอเราเปิดมาก็จะได้ชิ้นงานแบบนี้จากนั้นเราก็ใช้เครื่องมือ Move tool

เปลวไฟที่เราเลือกมา 1 กอง

9.ถ้าทำถูกต้องจะได้แบบตัวอย่างจัดวางมุมที่เราต้องการกด Enter ได้เลย เสร็จก็ทำแบบเดิม

เลือกมาใส่อีก สัก 3 กองเพื่อความสวยงาม

10.พอเราวางในตำแหน่งที่เราต้องการเสร็จแล้วอย่าลืมสังเกตว่าเลเยอร์เปลวไฟอยู่ใน Group

หรือเปล่า ถ้าทำถูกจะเป็นแบบตัวอย่าง

11.เราจะใส่คำสั่ง Hue/Saturation เลือกไปไว้ด้านบนของ Group เข้าไปคำสั่ง Adjustment >

Hue/Saturation ช่อง Properties ให้ตั้งค่า Saturation -100 Lightness 50 และคลิ๊กตรง

วงกลมสีแดง Create Clipping mask *(ในส่วนขั้นตอนนี้เป็นการปรับค่าสีในกลุ่มเดียวโดย

ไม่ต้องเสียเวลาปรับทีละอันนั้นเอง)

12.คลิ๊กที่เลเยอร์นางแบบและทำการสร้างเลเยอร์ขึ้นมาอีกหนึ่งอัน จากนั้นคลิ๊กที่เครื่องบัส

แล้วเลือกสีขาวบัสไปที่ดวงตาและเลือก Mode Normal เปลี่ยนเป็น Color

13.เป็นการเพิ่มและลด Highlight ของแสง สร้างเลเยอร์ขึ้นมาใหม่ วางไว้ใต้ Vibrance

เข้าไปที่ Edit>Fill

14.เราก็จะเจอหน้าต่างให้ตั้งค่าตามภาพตัวอย่าง OK ก็จะได้พื้นเป็นสีเทา

15.เราจะเปลี่ยน โหมดเลเยอร์สีเทาเป็น Soft light แล้วเลือกเครื่องมือ Dodge tool บัสลงไป

ในพื้นที่ทีเราจะให้ความสว่าง อย่าลืมถ้าหัวบัสเล็กไปก็ปรับใหม่ใหญ่กว่าเดิม

สามารถปรับได้ด้านบน

16.เหมือนกับ15 แต่เราจะเปลี่ยนเครื่องมือเป็น Burn tool ตัวนี้เราจะบัสไปในพื้นที่ที่เราจะทำ

ให้เข้มขึ้น

17.ดึงไฟล์รูป Background วางไว้ด้านบนสุดดึงไฟล์เข้ามาปรับสเกลให้เต็มหน้างานจากนั้น

ปรับโหมดให้เป็น Screen จากนั้นเราจะสร้างหน้ากากขึ้นมาโดยคลิ๊ก คำสั่ง mask

18.พอเราได้หน้ากากมาแล้วให้คลิ๊กที่เลยอร์หน้ากากนั้น จากนั้นไปที่เครื่องมือบัสและปรับหัวบัส

ใหญ่เพื่อบัสพื้นที่ที่เราไม่เอาออกไป อย่าลืมเปลี่ยนสี ตรงวงกลมสีแดงให้เป็นสีดำ

เสร็จแล้วบัสไปในพื้นที่เราได้เลย

19.มีการปรับแก้เพิ่มเติม ดึงไฟเข้ามาไว้ใน Group อีกเพื่อเพิ่มความสวยงาม

เราจะไว้ด้านล่างช่วงท้อง

20.ปิดท้ายด้วยการปรับโทนสี Adjustment > Curve /ช่อง Properties /RGB ให้เลือกเป็น

Blue และให้ดึงเส้นสีน้ำเงินที่มีจุดดึงตามแบบเล็กน้อย