Toturial Photoshop อีกาแห่งความตาย

ไฟล์ http://raboninco.com/DsqW

1.สร้างขนาดของงาน File>New / กว้าง Width 2500 px /สูง Height 3000 px ความละเอียด

Resolution 72 pixels/inch สีใช้ Color Mode RGB /Background ใช้สีอะไรก็ได้

แล้วแต่ความชอบ

2.พอเราตั้งขนาดเสร็จแล้วเราก็ดึงไฟล์เข้ามา File>Open เลือกรูปเสร็จ OK จากนั้นใช้เครื่องมือ

Move Tool ในการจับชิ้นงานพื้นหลังมาไว้ในพื้นที่งานที่เราสร้าง  พอเราได้รูปพื้นหลังทำการ

ปรับสเกลโดยการใช้คำสั่ง Edit >Free Trans form และปรับขนาดพื้นหลังให้ใหญ่ขึ้นและ

กลับสเกล คลิกขวาที่รูปพื้นหลัง จะมีคำสั่งเด้งขึ้นมาให้เลือก Flip Horizontal พอได้ตำแหน่ง

ที่เราต้องการกดปุ่ม Enter

3.ก๊อปปี้ชิ้นงานอีกครั้งโดยกดที่คีย์บอร์ดเลือก Ctrl+J จะได้ชิ้นงานเพิ่มมาอีกหนึ่ง ชิ้นส่วนที่

ก๊อปปี้ขึ้นเราจะทำการเบลอโดยใช้คำสั่ง Filter>Blur>Gaussian Blur

4.เราก็จะเห็นกล่องตั้งค่า ปรับค่า Radius 20 px OK

5.จากที่เราทำมันเบลอแล้วต่อไปเป็นการใส่หน้ากากให้มันคลิกที่ข้างล่างตรงส่วนที่วงกลม

Mask และคลิกเลือกเครื่องมือ Gradient Tool เราจะไล่ฉีดสี และลากล่างขึ้นบน อย่าลืม

ตั้งค่าสีให้ถูกต้องตามที่ตีกรอบแดงให้

6.ในขั้นตอนนี้เป็นการลดค่าแสงให้ลดลงโดยการใช้คำสั่ง Levels เลือก Adjustment>Levels

และตั้งค่าเป็น39/0.95/255 และอย่าลืม Create clipping mask ตรงวงกลมสีแดง เป็นการจำกัด

ขอบเขตของแสงที่เราจะใช้

7.ทำคล้ายด้านบนแต่จะนำไปไว้ด้านบนของพื้นหลังที่เราเบลอ ถ้าทำถูกจะได้ตามแบบ

8.ดึงก้อนหินเข้ามา ปรับสเกลคงจำกันได้ว่าทำยังไง ส่วนไหนที่เราไม่เอาก็ใช้ยางลบ

ลบออกไปเลย

9.เรื่องหินจบไปแล้วขั้นตอนต่อไป จะเป็นการใส่เงาใต้หินเพื่อไม่ให้มันลอย สร้างเลเยอร์

ขึ้นมาใหม่ จะอยู่ด้านล่างตรงวงกลมสีแดง คลิกไปที่เครื่องมือ Brush Tool จานสีให้ปรับเป็น

สีดำ บัสลงพื้นที่ใต้ก้อนหินได้เลย และปรับค่า Normal Mode เปลี่ยนเป็น Overlayด้านบนขวามือ

10.ขั้นตอนนี้เป็นการใส่ Effect เลือดให้ติดที่หิน ดึงไฟล์รูปเลือดเข้ามาได้เลยนำรูปที่ดึงมาวางไว้

ด้านบนหินและคลิกขวาที่เลเยอร์ จะมีคำสั่งให้เราเลือก Create Clipping Mask เสร็จแล้วไปที่

ยางลบ ลบพื้นเลือดที่ไม่ต้องการเอาออกไป

11.เราลบเสร็จแล้วก็ดึงรูปเลือดขึ้นมาอีกอัน และทำคล้ายๆด้านบนแต่เราจะเปลี่ยนจุด ปรับสเกล

ลงเล็กน้อย

12.สังเกตดูว่าหินของเรานั้นสว่างไปต้องลดแสงโดยใช้คำสั่ง Adjustment > Brightness/contrast

Brightness -59 contrast 77  Create Clipping Mask ตรงวงกลมสีแดง

13.เปิดไฟล์อีกาแล้วทำการตัด โดยใช้เครื่องมือ Pen Tool อยู่ในลักษณะเส้น path ลากเส้น

รอบนก เสร็จเลือกปุ่ม Ctrl+Enter เพื่อเรียกเส้นปะหรือเส้น Selection จากนั้นไปที่เครื่องมือ

Move Tool จับพื้นที่ที่เราทำเส้นปะไว้ลากมาไว้ในชิ้นงานได้เลย

14.ใส่เงาให้อีกาสร้างเลเยอร์ขึ้นมาไว้ใต้นกเลือกเครื่องมือ Brush Tool บัสลงไป

15.ดึงไฟล์ Background สะเก็ดไฟและปรับสเกลงานให้ใหญ่ขึ้น ปรับค่า Normal Mode

เปลี่ยนเป็น Screen

16.ปรับสีเข้าไปที่ Adjustment >Hue/saturation /Hue 76 Saturation -20 สะเก็ดไฟก็จะเป็น

สีเขียวสะท้อนแสง

17.ปรับโทนสีเลือกคำสั่ง Adjustment>Curves / Properties เลือก Green ดึงเส้นสีเขียว

ตามแบบ

18.ใส่ลูกตาอีกกาเป็นสีเขียว สร้างเลเยอร์ขึ้นมาเปลี่ยนเป็นสีเขียวบัสลงไปตรงตา ปรับโหมด

Screen อย่าลืมนำเลเยอร์แสงเขียวไว้ด้านบนอีกา